logo

نام نویسنده: علیرضا

برند سازی, مقالات

آگاهی از برند چیست؟

آگاهی از برند یک اصطلاح کلی است که میزان آشنایی (آگاهی) مصرف کنندگان با یک برند یا محصولات آن را توصیف می کند. به زبان ساده، آگاهی از برند، معیاری است که نشان می دهد یک برند چقدر برای مخاطبان هدف خود به یاد ماندنی و قابل تشخیص است.

ایجاد آگاهی از برند یک استراتژی بازاریابی قدرتمند است که مصرف کنندگان را به سمت ایجاد ترجیح غریزی نسبت به یک برند و محصولات آن سوق می دهد. شناخته شدن و به یاد ماندنی کردن یک برند در قلب اکثر استراتژی های بازاریابی قرار دارد زیرا نیروی اصلی پشت اعتماد به برند و در نهایت تولید فروش است.

مدیریت, مدیریت مالی, مقالات

هوش هیجانی چیست ؟

هوش هیجانی (EI) به توانایی درک، کنترل و ارزیابی احساسات اشاره دارد. برخی از محققان معتقدند که هوش هیجانی قابل یادگیری و تقویت است، درحالی‌که برخی دیگر ادعا می‌کنند که این ویژگی ذاتی است. توانایی بیان و کنترل احساسات ضروری است، اما توانایی درک، تفسیر و پاسخ‌دادن به احساسات دیگران نیز بسیار حائز اهمیت است.

پیمایش به بالا