مشتری

بازاریابی عصبی
  • 21 فروردین 1401
  • راضیه چنگیزی

بازاریابی عصبی

  بازاریابی عصبی یا نورومارکتینگ (NeuroMarketing) یکی از حوزه های جدید در بازاریابی است که از تکنولوژی های پزشکی مانند عکسبرداری مغزی (FMRI) برای مطالعه بر روی واکنش مغز به محرک های

قیف فروش
  • 21 اسفند 1400
  • راضیه چنگیزی

قیف فروش چیست؟

  قیف فروش مدلی مرحله به مرحله برای کمک به تبدیل یک مشتری احتمالی به خریدار است. به دلیل شکل مخروطی این مدل، در هنگام افزودن معیارهای اضافی و متناسب

مدیریت برند
  • 04 اسفند 1400
  • اتاق محتوای کلینیک کسب و کار آرکا

مدیریت برند

  مدیریت برند تابعی از بازاریابی است که با استفاده از استراتژی ها و تکنیک ها ، تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی نحوه درک برند در بازار انجام می شود .  هدف اصلی مدیریت