logo

حسین عنایتی

حسین عنایتی بیزینس کوچ و متخصص رشد کسب و کار، بنیان گذار مرکز تخصصی آموزش و رشد کسب و کار آرکا و آزانس تبلیغات و بازاریابی آرکا می باشد. سایقه همکاری و کار اجرایی با بیش از 200 مدیر برتر را دارد. مدل فکری وی مبتی بر توسعه مدیریت و رهبری کسب و کار باعث شد تا بسیاری از مدیران از این سبک برای توسعه خود و کسب و کارشان استفاده کنند. اکنون حسین عنایتی به واسطه همکاری با دانشگاه ها و موسسات آموزشی، مراکز فنی و حرفه ای و برگزاری دوره های آموزشی سابقه تدریس به بیش از 1000 نفر را تا کنون داشته است. 

ماموریت او الهام بخشیدن و توانمندسازی مدیران برای ساخت یک زندگی عالی است . 

وی معتقد است جامعه پویا و دارای ظرفیت پیشرفت را رهبران قوی می سازند.

20230609_175730

مدارک

پیمایش به بالا